top of page
  • Writer's pictureBayshore Homeowners Association

Reyinyon piblik ki enterese vil Miami Beach

REYINYON VIRTYE

Mèkredi 27 avril 2O22

9:00 a.m.

atravè Zoom


Reyinyon an pèsonn

Mèkredi 18 me 2022

6:00 p.m.

Miami Beach Golf Club

2301 Alton Road, Miami Beach, Fl. 33140


Tanpri jwenn tache envitasyon an pou reyinyon kominotè yo konsènan 41st Street Mixed Use Development.


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page