top of page
12804743_1031495850221314_4409589730548905826_n.jpg

Vin yon Manm

Bayshore Homeowners Association (BHA) bay manm kominote yo opòtinite pou ede fòme avni katye yo ak vil la.

Bon Vwazen, Bon Katye Egal

Vin patisipe, vin yon moun k ap pran desizyon

Fè tande vwa w

Bayshore HOA la pou l transmèt bezwen ak enkyetid katye nou yo ak reprezantan eli nou yo. Nou akeyi tout rezidan Bayshore pou patisipe.

bottom of page