top of page
  • Writer's pictureBayshore Homeowners Association

Reyinyon Piblik FDOT: 11/1/22 6pm

Depatman Transpò Florid (FDOT) pral òganize yon reyinyon piblik le 1ye novanm 2022 a 6pm nan Miami Beach Golf Club sou konsepsyon pwojè wout Alton Road la.


Pwojè sa a gen pou l dire de a twa ane epi l ap gen gwo enpak sou Alton Road ak katye ki antoure yo.


Pou w enskri epi patisipe nòmalman, tanpri vizite paj enskripsyon FDOT la isit la. Pou patisipe nan reyinyon an pèsòn, tanpri enskri sou paj yo isit la. Reyinyon an pèsòn pral fèt nan Miami Beach Golf Course nan 2301 Alton Road, Miami Beach, FL 33140.0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page