top of page
  • Writer's pictureBayshore Homeowners Association

Bayshore Park inogirasyon seremoni

Tanpri rantre nan vil Miami Beach pou seremoni inogirasyon Bayshore Park la. Pwojè sa a pral sèvi kòm yon modèl dirabilite, jesyon ak rezistans, pandan l ap ofri yon pak pasif pou rezidan Miami Beach ak vizitè yo jwi.


Madi 19 septanm 2023 • 5:30 PM


Seremoni an pral fèt nan espas vèt ki nan sid 2530 Pine Tree Drive epi pakin nan lari yo pral disponib sou koridò a. Klike la a pou w wè kat sit evènman an.


Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Gabriella Gonzalez, Koòdonatè Zafè Katye, nan GabriellaGonzalez@miamibeachfl.gov.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page