top of page
Bayshore Homeowners Association Highlighted Area

Konsènan Katye nou an

Bayshore Homeowners Association (BHA) reprezante tout rezidan nan katye Bayshore ki limite pa Alton Road, Pine Tree Drive, Dade Boulevard, ak 40 Street. Katye a antoure MIami Beach Golf Club ak Bayshore Park.  Objektif BHA se pou prezève ak amelyore karaktè yon sèl fanmi katye sa a ansanm ak amelyore anviwònman an.

 

Kondisyon pou manm: Moun ki rete nan katye Bayshore la.


Orè reyinyon/Kalandriye:  Konsèy Administrasyon an reyini chak mwa nan Miami Beach Golf Club;  Reyinyon jeneral yon fwa pa ane, lòt reyinyon jan sa nesesè.

Asosyasyon pwopriyetè kay Bayshore
bay manm kominote a
  opòtinite
pou ede fòme avni katye yo ak vil la.

Nan travay yo

BAYSHORE PARK

Bayshore Homeowners Association te travay avèk dilijans ak vil la pandan ane yo pou wè rèv Bayshore Park la vin viv. Bayshore Park pral bati sou Par 3 ki egziste deja. Misyon pak la se,

"Pou kreye yon pak pasif nan plezi ak anrichisman kominote bote natirèl, ki reflete kilti ak ekoloji zile nou an, pandan y ap sèvi kòm

yon modèl dirabilite, intandans, ak rezistans." 

Pou aprann plis sou Bayshore Park, ki gen ladan rann konsepsyon Savino & Miller , vizite GO MiamiBeach, GO#15 . Jwenn plen prezantasyon Komisyon Konsèy Revizyon konsepsyon isit la .

BayshoreParkConceptBySavinoMiller.png

CALME TRAFIC

PWOJÈ AMELYORASYON VIL KOMÈSYAL

bottom of page