top of page
  • Writer's pictureBayshore Homeowners Association

Kontra yo bay pou Bayshore Park

Mèkredi 16 desanm 2022, Komisyon Vil la te apwouve yon kontra ki gen plis pase $35 milyon dola pou Buslam Company Partners Inc. pou konstriksyon Bayshore Park, pak pasif 19 acre nan kè Miami Beach. Apwobasyon akòd kontra a te mande pou jwenn plis finansman ki depase bidjè pwojè 26 milyon dola ki finanse kounye a. Komisyon Vil la te apwouve yon amannman bidjè kapital $10 milyon dola pou pwojè a. Vil la ap tann apwobasyon pou yon sibvansyon $3 milyon nan Eta Florid pou espas ki rete a.

Buslam ap travay kounye a nan vil la nan North Beach Oceanside Park. Vil la espere kòmanse nan 3-4 mwa apre li jwenn finansman sa a.

Mèsi pou Komisyonè Fernandez paske li patwone kontra a sou ajanda Komisyon an, ak tout Komisyon an pou sipòte ak apwouve amenite kominotè sa a ke yo espere depi lontan. Mèsi pou anplwaye Biwo Pwojè Amelyorasyon Kapital Vil la (CIP) pou avanse pwojè a.

2022 Bayshore Park
.pdf
Download PDF • 201KB

3rd Amendment to the FY 2023 Capital Budget
.pdf
Download PDF • 514KB


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page