top of page
  • Writer's pictureBayshore Homeowners Association

Byenveni nan Bayshore

Bayshore Homeowners Association (BHA) reprezante tout rezidan nan katye Bayshore ki limite pa Alton Road, Pine Tree Drive, Dade Boulevard, ak 40 Street. Katye a antoure MIami Beach Golf Club ak Bayshore Park. Objektif BHA se pou prezève ak amelyore karaktè yon sèl fanmi katye sa a ansanm ak amelyore anviwònman an.

Bayshore Homeowners Association Logo, an illustration of a Banyan tree.

Kondisyon pou manm: Moun ki rete nan katye Bayshore la.


Orè reyinyon/Kalandriye: Konsèy Administrasyon an reyini chak mwa nan Miami Beach Golf Club; Reyinyon jeneral yon fwa pa ane, lòt reyinyon jan sa nesesè.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page