top of page
  • Writer's pictureBayshore Homeowners Association

Sou bilten vòt la: Kesyon 3

Updated: Nov 1, 2022

Kesyon Bilten 3 bay votè Miami Beach yo opòtinite pou yo mande apwobasyon votè yo pou nenpòt ki vann oswa lokasyon pou dis ane oswa plis nan pwopriyete vil la ki sitiye ant West 43rd Street ak West 40th Street, soti nan Pine Tree Drive sou bò solèy leve a rive nan Alton Road sou wout la. West, ki gen ladan pakin Vil la posede nan nò ak nan sid 41st Street.


Asosyasyon Pwopriyetè Kay Bayshore rekòmande pou vote WI sou Kesyon Bilten 3.

 

Konsènan Kesyon 3, sa ki annapre yo pran dirèkteman nan paj Eleksyon 2022 Vil Miami Beach epi li ofri kesyon bilten vòt la ak eksplikasyon an.

 

Vòt bonè nan Miami Beach disponib:

Lendi, 24 oktòb - Dimanch, 6 novanm - 7 a.m. - 7 p.m.

Miami Beach City Hall

1700 Convention Center Drive, Miami Beach, FL 33139

epi

Bibliyotèk North Shore Branch

7501 Collins Avenue, Miami Beach, FL 33141


Pou lòt kote pou vote bonè nan Konte Miami-Dade ak tan datant aktyèl yo, vizite sit entènèt Konte Miami-Dade.

 

Pou plis enfòmasyon sou Jounen Eleksyon, Madi 8 Novanm 2022 nan Vil Miami Beach ak Eleksyon Espesyal pou Konble Pòs Vid ak Eleksyon Espesyal pou Referandòm yo vizite sit entènèt ofisyèl la.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page